Künye

Aksaray Gazete.Com
İmtiyaz Sahibi
Celil Acar

         Genel Yayın Yön. : Celil Acar

Yazı işleri Md :Celil Acar
Grafiker Celil Acar
e-mail : celilacar68@hotmail.com

Adres
Migros Arkası İpekyolu İş Merkezi Kat 11/Aksaray