RAMAZAN VE DOĞRULUK

Yasin ULUSOY / Din Hizmetleri Uzmanı

                                           

Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bireysel ve toplumsal yaşantımıza ışık tutacak bir tema belirlemektedir. 2022 yılı Ramazan Ayı’nın teması da “Ramazan ve Doğruluk” olarak belirlenmiştir. Yüce dinimiz İslam, istikamet üzere olalım, dosdoğru yol üzerinde bir ömür geçirelim diye bizlere gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vad’olunan cennetle sevinin! derler.” (Fussilet, 24/30).

Cenab-ı Hak, kullarına özde, sözde ve davranışlarında dosdoğru olmalarını emretmiştir. Bu eskimez, çağlar üstü hakikat yine bize Kur’an’da şöyle hatırlatılmaktadır: “O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.” (Hud, 11/112).

Kur’an, insanları dilleri, ırkları, cinsiyetleri, renkleri ve toplumsal statüleri ile değil, inançları, düşünceleri, sözleri, iş ve amelleri ile değerlendirir. Zira insanın dünya ve ahiret saadeti ile toplumun huzur ve sükûnu ancak inanç, eylem ve niyetlerinin dosdoğru olması ile mümkün olur. Nitekim Allah’ın kendileri için büyük mükâfat hazırladığı insanların vasıflarının zikredildiği Ayet-i Kerime’de “Özü sözü doğru erkekler ile özü sözü doğru kadınlar” (Ahzap: 35) buyrularak bu büyük mükâfata ancak doğru istikamet üzere olanların nail olacağı bildirilmiştir.

Ramazan ayı müminin vahiyle miadı; kendi öz benliğine ve fıtratı selime dönüşün vaktidir. O, bir yandan oruçla nefsin meşru olmayan istek ve arzularını terbiye eder, bir yanda da namaz dua, zikir, teravih ve gece ibadetleriyle duygu ve düşüncelerini Şeytanın tuzaklarından temizleyerek ruhunu yüceltir ve “insanı kâmil” mertebesine çıkmak için mücahade eder. Böyle bir yaşamı hayat düsturu haline getirenleri Allah (c.c.) şu âyetle müjdeler; “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!” Biz, dünya hayatında da âhirette de sizin dostunuzuz. Orada, çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah’tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak, yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz.”( Fussilet Suresi:30-33)

 

Oruç, sadece bedenimizi aç ve susuz bıraktığımız bir ibadet değildir. Orucu makbul kılan, tüm organlarımıza oruç tutturmamızdır. Bunu mümkün kılacak olan ise işimizde ve sözümüzde doğruluğu esas kılmaktır. Yalan söylemek, yapılan ibadetin şuuruna tam olarak varılamadığını gösterir. Yalanı terk etmeden tutulan oruçtan kişinin nasibi ancak aç ve susuz kalmaktır. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde bizleri şöyle uyarmaktadır: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." (Buhârî, Savm, 8 )

  Allah’a inanmış bir Müslüman kalbiyle, sözüyle, işiyle velhasıl her yönüyle doğru olacaktır ve olmalıdır. Allah’a inanan Müslüman olduğu gibi görünür, göründüğü gibi de olur. İçi başka dışı başka olmaz. Gerçek mümin hakkı sever, hakkı söyler, hakkı saklamaz. Başkalarının hakkına tecavüz etmez. Yalan söylemez, yalan yere yemin etmez, yalan şahitlik yapmaz. Hiç bir işine hile karıştırmaz. Hele millet malına her ne şekilde olursa olsun asla göz dikmez. İşte doğruluk ve istikamet budur.

     Doğrulukta izzet ve şeref vardır, saadet ve selamet vardır. Doğru olan milletler, hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan yükselir. Doğruluğu şiar edinen toplumlar doğru olur. Böyle bir toplumda herkes huzur ve sükûn içinde yaşar. Anarşi ve kargaşa olmaz, kimse kimsenin ırz ve namusuna göz koyamaz. Bunun içindir ki, Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor: 

     “Kim ki, bize hile ve hıyanet ederse (bizi aldatırsa) o, bizden değildir.”

     Bir başka hadiste de Hz Peygamber (SAV) şöyle buyurur:

     “Doğruluk hayra, hayır da cennete götürür. Muhakkak ki mümin kişi doğru söyler. Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalan, fısk-ı fücura, fısk-ı fücur da cehenneme sürükler. Muhakkak ki kişi yalan söyler. Dolayısıyla Allah katında çokça yalan söyleyen olarak kaydedilir.”

            Rabbim cümlemizi, özünde, sözünde, işinde, doğru olanlardan eylesin.

            Rabbim istikametten ayırmasın.

            Selam ve Dua İle…

 

            Yasin ULUSOY / Din Hizmetleri Uzmanı

 

 BAŞKAN DİNÇER’DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

BAŞKAN DİNÇER; “GAZİLERİMİZ GÖSTERDİKLERİ KAHRAMANLIKLARLA DAİMA O...

AKSARAY VALİ YARDIMCILARINDAN ASÜ REKTÖRÜ ARIBAŞ'A ZİYARET

Aksaray Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç ve Şeyma Polat Balak,...

TOGG, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildi

TOGG, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildi

TEMA GÖNÜLLÜLERİ AKSARAY'I TEMİZLEDİ.

16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Aksaray TEMA Gön...

MHP İL BAŞKANI BURHANETTİN KARATAŞ'IN "19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJ...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray İl Başkanı Burhanettin KA...

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Sosyal Güvenlik Kurumunu ziya...

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu; “Kamu hizmetlerinde vatandaşların memn...

Aksaray Baro Başkanı Av. Ferit KÖSE'nin 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BAS...

Aksaray Baro Başkanı Av. Ferit KÖSE'nin 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BAS...

AKSARAY BELEDİYESİ ENGELLİLERE AKÜLÜ ARAÇLARINI TESLİM ETTİ

AKSARAY BELEDİYESİ ENGELLİLERE AKÜLÜ ARAÇLARINI TESLİM ETTİ