Baro Başkanı Av.Ferit Köse:"2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz."

Ferit Köse:"2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz."

Adli Yıl açılış Konuşması

Sayın Başsavcım Sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, saygıdeğer hakim savcı ve avukat meslektaşlarım, basınımızın güzide mensupları Adli yıl Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz.

Konuşmama başlamadan önce Başta Baromuz mensubu Meslek şehidimiz Av.İbrahim Ergin olmak üzere Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi,

Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların, örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz.

Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir.

Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını, bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır.

İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir.

 

Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz.

İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz.

Özellikle “Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir ,

“Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır ”

ve “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır”

şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.

Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım;

hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir.

Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli,

süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır.

Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir.

Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

Yeni Adli yıla bu kaygılarla girmekle beraber

Türkiye Barolar Birliğinin geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk politikaları kurulu ile başlatmış oldukları çalışmaları önemsiyor, sorunlarımızın çözümü için gerekli adımların atılmasında bu çalışmaların bir başlangıç olacağına inanıyoruz.

 

Bugün burada Yargının üç sac ayağı olan Hakim,savcı,avukat meslektaşlarımızla birlikte yeni adli yılı açmaktayız.

Göreve geldikleri günden bugüne tutum davranış ve uygulamaları ile Aksaray Adliyesindeki çalışma barışının sağlanmasında büyük emekleri olan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Adem Aydemir’e ,Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanımız Sayın Gökhan Oflaz’a ,İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Yakup Camgöz’e

tüm hakim savcı ve avukat meslektaşlarımıza ve adliye personelimize teşekkürlerimi sunuyor. Bunun ülkemizdeki tüm adliyelere örnek olmasını diliyorum.

 

Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin

Yerine getirildiği bir adli yıl temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

Av. Ferit KÖSE Aksaray Barosu BaşkanıBAŞKAN DİNÇER’DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

BAŞKAN DİNÇER; “GAZİLERİMİZ GÖSTERDİKLERİ KAHRAMANLIKLARLA DAİMA O...

AKSARAY VALİ YARDIMCILARINDAN ASÜ REKTÖRÜ ARIBAŞ'A ZİYARET

Aksaray Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç ve Şeyma Polat Balak,...

TOGG, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildi

TOGG, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildi

TEMA GÖNÜLLÜLERİ AKSARAY'I TEMİZLEDİ.

16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Aksaray TEMA Gön...

MHP İL BAŞKANI BURHANETTİN KARATAŞ'IN "19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJ...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray İl Başkanı Burhanettin KA...

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Sosyal Güvenlik Kurumunu ziya...

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu; “Kamu hizmetlerinde vatandaşların memn...

Aksaray Baro Başkanı Av. Ferit KÖSE'nin 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BAS...

Aksaray Baro Başkanı Av. Ferit KÖSE'nin 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BAS...

AKSARAY BELEDİYESİ ENGELLİLERE AKÜLÜ ARAÇLARINI TESLİM ETTİ

AKSARAY BELEDİYESİ ENGELLİLERE AKÜLÜ ARAÇLARINI TESLİM ETTİ