Dünyamız her geçen gün hızla değişmekte, teknik ve teknolojik alanda da gelişmektedir. Medya sektörüde bu değişim ve gelişimden yararlanarak, yazılı basından "Dijital Medya" alanına evrilmiştir. Artık habercilik internet üzerinden dijital olarak yapılmakta, olaylar ve gelişmeler anında okuyucuya-takipçiye anında ulaştırılmaktadır. Haber anlık olarak yayınlanmakla birlikte, anlık olarakta eskimekte tüketilmektedir. Habercilikte güveninirlikle birlikte hızda önem kazanmıştır. Dijital çağa ayak uyduran "Aksaray Gazete'de" 2017 yılından bu yana, yeni medya mecrasında yerini alarak, basın meslek ilkeleri doğrultusunda; hızlı, güvenilir, doğru, tarafsız, kamu yararını gözeretek habercilik faaliyetini sürdürmektedir. Aksaray Gazete: Aksaray'ın gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olmaya devam edecektir.